ZPRW Szklarska Poręba

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

zprw-logo.png

Telefony
do grup
wychowawczych

MOW Gr. I 504 138 375
MOW Gr II 504 138 050
MOW Gr III 504 138 357

MOS 504 138 303


Nocni od 22:00

504 138 306

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIA DO GIMNAZJUM i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

  1. gimnSkierowanie wystawione do MOW Szklarska Poręba wydawane przez Starostę Powiatu lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Wskazanie do MOW Szklarska Poręba wystawione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
  3. Orzeczenie Sądu Rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku typu MOW.
  4. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.
  5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane.
  6. Akt urodzenia nieletniego, karta zdrowia nieletniego.
  7. Pozostałe dokumenty wyszczególnione w rozporządzeniu MEN z 27 grudnia 2011 roku (Dz. Nr 296) w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Czytaj więcej: ZASADY  PRZYJMOWANIA  UCZNIA  DO GIMNAZJUM i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ